Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

ΘαλασσοπούλιαΗ Παραλία στο Πονσε...


At Ponce Inlet, by the light house, November 13, on the beach that stretches for miles up towards Daytona and St. Augustine’s, and south to New Smyrna and beyond to Cape Canaveral… Home to seagulls, pelicans and all kinds of sea birds. If you’re searching in these pictures for a seagull named Jonathan Livingston, don’t look for him here. This is the Atlantic Ocean. Jonathan lives by the shores of the Pacific. Here though, you’ll find a distant cousin of his who was born by the shores of the Mediterranean exactly 21.185 sunrises ago, and his Asvoulina of the mountain…
Γάμος στην αμμουδιά!