Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

Διανοητικά

 
Πιστεύω ότι η ζωή παντού, όλα τα όντα που είναι ζωντανά στο σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, ενεργούν συνεχώς, συνειδητά και υποσυνείδητα στο να βελτιώνουν το περιβάλλον τους ώστε να αισθάνονται περισσότερη ψυχική αρμονία με το περιβάλλον αλλά και για να βελτιώνονται οι συνθήκες επιβίωσής τους.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι κάθε ον, κάθε άνθρωπος, υποκειμενικά θεωρεί διαφορετικές οδούς σωστές για να βελτιώσει το περιβάλλον του, και εκεί έγκειται η διαφωνία μεταξύ όντων, ανθρώπων, ως προς το προς ποια κατεύθυνση να πορευτούν, τι να αλλάξουν.

Ας πάρουμε μια γενικότερη εικόνα…

Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε ότι αισθάνονται άβολα, ανησυχούν με την παρατήρηση του ότι όλες οι κοινωνίες παγκοσμίως τείνουν προς την δεξιά ή ακροδεξιά κοινωνική και οικονομική πολιτική. Άλλοι όμως λένε ότι τους αρέσει αυτό που συμβαίνει και θέλουν περισσότερο.

Οι άνθρωποι μεγαλώνουν από παιδιά με τις αφηγήσεις των γονιών, του κοινωνικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας τους γενικότερα. Άλλοι αναλύουν τις αφηγήσεις και προσπαθούν να εισάγουν περισσότερη αλήθεια, περισσότερη αντικειμενικότητα, και άλλοι αισθάνονται άνετα με τις αφηγήσεις της κοινωνίας τους και αρκούνται σε αυτές, διαιωνίζοντάς τες.

Είναι εύκολο βέβαια να ασκήσουμε κριτική επί της πίστης ότι η Γη είναι επίπεδη και όχι σφαιρική. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να ασκήσουμε κριτική επί της πίστης ότι η κοινωνία «μας», το έθνος «μας», η φυλή «μας» βρίσκονται σε ανώτερη θέσεις από άλλες.

Πάρτε, φερ’ ειπείν, έναν μορφωμένο Έλληνα ή μια μορφωμένη Ελληνίδα που πιστεύει, επειδή έτσι μεγάλωσε, ότι ο πλανήτης χρωστάει το πολιτισμό στους Έλληνες, ή/και ότι οι Εβραίοι είναι απειλή για την κάθε κοινωνία, με μυστικές διεθνείς τραπεζικές συνωμοσίες, ή/και ότι οι μαύροι από την Αφρική είναι βιολογικά και διανοητικά κατώτεροι των λευκών Ευρωπαίων. Αυτά ακούγονται και από μορφωμένους ανθρώπους και από αμόρφωτους, όπως επίσης θα ακούσουμε και από μορφωμένους και από αμόρφωτους ότι αυτά είναι φασιστικές μπούρδες. Φαίνεται ότι η μόρφωση δεν βοηθά την κρίση. Κάτι άλλο έχει μεγαλύτερη ισχύ επί της κρίσης του καθενός. Τι να είναι αυτό;

Ας πάρουμε έναν Έλληνα, ή μια Ελληνίδα, που αγαπούν τον τόπο τους και λένε ότι για να καλυτερεύσει η κοινωνία μας πρέπει να βγάλει το δάχτυλό της από τον κώλο της, να σταματήσει να μαλακίζεται, και να κατανοήσει την αρμονική και ίση θέση της με τις άλλες κοινωνίες του πλανήτη, υπερήφανη για τα τελευταία 3.000 χρόνια αλλά χωρίς να τα θεωρεί απόδειξη ανωτερότητας επί των άλλων.

Και, ας πάρουμε έναν άλλο Έλληνα, ή μια άλλη Ελληνίδα, που αγαπούν τον τόπο τους και λένε ότι για να καλυτερεύσει η κοινωνία μας πρέπει επί τέλους να μορφωθούν οι άλλοι και να κατανοήσουν ότι χρωστάνε τα πάντα στους Έλληνες.

Οι Έλληνες του πρώτου παραδείγματος θα θεωρήσουν τους Έλληνες του δεύτερου παραδείγματος αλαφροΐσκιωτους και άξιους οίκτου. Οι Έλληνες του δεύτερου παραδείγματος θα θεωρήσουν τους Έλληνες του πρώτου παραδείγματος ανθέλληνες, δε ντρέπονται, επειδή τολμούν να προτείνουν ότι οι αφηγήσεις που κουβαλάνε στην ζωή τους ίσως να σηκώνουν κάποια αναθεώρηση ή βελτίωση. 

Υπάρχουν εκείνοι που είναι αριστερών φρονημάτων και δεν είναι ρατσιστές, όμως επαναλαμβάνουν αφηγήσεις που είναι δεξιές, ή ρατσιστικές, επειδή αυτές τους έμαθε η κοινωνία τους από μικρά παιδιά και δεν αμφισβήτησαν την αφήγηση της κοινωνίας τους ούτε καν κατανοούν ότι είναι φερέφωνα για αναληθείς ή ανακριβείς δεξιές και ρατσιστικές αφηγήσεις ενώ πιστεύουν ότι είναι αριστεροί και ουμανιστές οι ίδιοι. Χρησιμοποιούν όμως την μόρφωσή τους επιλεκτικά για να σεγκοντάρει η μόρφωση την αφήγηση.


Όμως, τίποτα από τα παραπάνω δεν χρειάζεται πια να μας απασχολεί ή να μας ανησυχεί. Γιατί σήμερα, μπορούμε να δικτυωθούμε κοινωνικά στο ίντερνετ και να βρούμε ενίσχυση και απόδειξη, και ομοϊδεάτες, του οτιδήποτε πιστεύουμε ως αλήθεια.


~~~


I believe that life everywhere, all beings that are alive in the universe, including humans, are constantly taking action, consciously and subconsciously, to improve their environment in order to feel more sentimental harmony with their environment and also to improve their chances of survival.

The interesting consideration lies in the fact that each being, each person, subjectively considers different paths as correct in order to improve their environment, and therein lies the disagreement between beings, people, as to which direction to go, what to change.

Let's look at a bigger picture...

Many people today say they feel uncomfortable, alarmed by the observation that all societies worldwide are trending towards right-wing or far-right social and economic policies. But others say they like what's going on and want more.

People grow up as children with the narratives of their parents, social environment and society in general. Others analyze the narratives and try to introduce more truth, more objectivity, and others are comfortable with the narratives of their society and settle for them, perpetuating them.

It is easy, of course, to criticize the belief that the Earth is flat and not spherical. But it is much harder to criticize the belief that "our" society, "our" nation, "our" race are superior to others.

Take, say, an educated Greek man or woman who believes, because he or she grew up with that narrative, that the planet owes civilization to the Greeks, and/or that the Jews are a menace to every society, with secret international banking conspiracies, and/or that Africans are biologically and intellectually inferior to white Europeans. This is heard from the mouths of both educated people and uneducated people, just as we will hear from both educated and uneducated people that this is fascist bullshit. It seems that education does not help judgement. Something else has more power over everyone's judgment. What can it be?

Let's take a Greek man, or a Greek woman, who loves their country and says that, in order for Greek society to improve, it must pull its finger out of its ass, stop masturbating, and understand its harmonious and equal position among the other societies of the planet, proud of the last 3,000 years but without considering them as proof of superiority over others.

And, let's take another Greek man, or another Greek woman, who love their country and say that in order for Greek society to improve, others must finally educate themselves and understand that they owe everything to the Greeks.

The Greeks of the first example will consider the Greeks of the second example to be shallow and deserving of pity. The Greeks of the second example will consider the Greeks of the first example to be anti-Greek, because they dare to suggest to them that the narratives they carry through their lives might bear some revision or improvement.

There are those who are left-leaning and not racist, yet they repeat narratives that are right-wing, or racist, because that's what their society taught them as young children and they haven't challenged their society's narrative or even understand that they're parroting untrue or inaccurate right-wing and racist narratives while all the while they believe that they are leftist and humanist themselves. But they use their education selectively so that "education" supports the narrative.


However, none of the above need concern or worry us anymore. Because today, we can network socially on the internet and find reinforcement and proof, and like-minded people, on whatever we believe to be true.


~~~

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Δυστυχία

 


Σχολική εκδρομή σε μουσείο στην Νεγκέβ

Νεκρά Θάλασσα

Έρημος ΝεγκέβΚουμράν

Ο τοίχος του Τέμπλου

Ιερουσαλήμ


Κηδεία

Δυτική ΌχθηΣυζητήσεις τριών χιλιάδων ετών
Οι συζητητές έχουν αλλάξει. Οι συζητήσεις, όχι.

Γυναίκα καλυμένη από την σκιά του Ισλάμ

Ιεριχώ

Σύνορα στο ΣινάΕίναι πια σίγουρο ότι ο πόλεμος είναι στην αρχή του και ότι θα εξελιχθεί και θα κρατήσει πολύ. Το άγνωστο είναι το πως θα εξελιχθεί. Αν το Ισραήλ εισβάλει στην Γκάζα με χερσαία στρατεύματα, και πως θα μπορέσει το Ισραήλ και τα Ενωμένα Κράτη της Αμερικής να προστατεύσουν και να σώσουν το δυνατόν περισσότερους από τους άμαχους Άραβες-Παλαιστίνιους τους οποίους οι γείτονες Άραβες και οι Μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν σήμερα, όπως έκαναν πάντα από το 1948, ώστε με την δυστυχία τους να γυρίσουν την διεθνή κοινή γνώμη εναντίων του Ισραήλ.

Επίσης άγνωστο το αν ο πόλεμος θα επεκταθεί, εμπλέκοντας τα γειτονικά Αραβικά κράτη, και αν γίνει αυτό, αν θα υπάρξει επόμενο βήμα κλιμάκωσης προς το χειρότερο, ξεκινώντας μάλλον από την εμπλοκή της Ρωσίας του Πούτιν. Η εμπλοκή των γειτόνων είναι πολύ πιθανή και σχεδόν αναμενόμενη. Η εμπλοκή της Ρωσίας ως ρητορική είναι σίγουρη αλλά η στρατιωτική της εμπλοκή ευχόμαστε απίθανη, γιατί τότε μιλάμε για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το επίσης σίγουρο είναι ότι ο κόσμος άλλαξε στις 7 Οκτωβρίου και δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος. Η Ιστορία από το 1948 διδάσκει ότι ενώ το Ισραήλ δέχτηκε επιθέσεις από τους γείτονες επί δεκαετίες, πάντα τις απέκρουσε, ποτέ δεν επιτέθηκε πρώτο, ποτέ! και πάντα ο απόηχος των πολέμων συνέχισε με τρομοκρατικές επιθέσεις και κατά του Ισραήλ στις οποίες πάντα το Ισραήλ απάντησε, και τρομοκρατικές επιθέσεις ανά τον κόσμο, πολύ καιρό μετά τον κάθε πόλεμο κατά του Ισραήλ.

Η συνεχής ανησυχία μας και σκέψεις μας για τους δυό μας εδώ, στο χωριουδάκι μας, είναι η θλίψη και οι ευχές να επιζήσουν όσοι δυνατόν περισσότεροι Άραβες-Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί άμαχοι, να επιζήσει το κράτος του Ισραήλ, και να υπάρξει κάποτε, σύντομα, ανεξάρτητο κράτος Αράβων-Παλαιστινίων όπως είχε προτείνει το ψήφισμα του ΟΗΕ το 1947 το οποίο οι Άραβες γείτονες είχαν απαγορεύσει στους Άραβες-Παλαιστινίους να δεχτούν. Τραγικό λάθος των Αράβων που σιωπηλά όλοι οι Άραβες έχουν μετανιώσει αλλά δεν το παραδέχονται γιατί για εκείνους έχει περισσότερη σημασία και μεγαλύτερη προτεραιότητα ο αφανισμός του Ισραήλ, με μόνο μοχλό την δυστυχία στην Γκάζα και την Δυτική Όχθη.

Καθημερινά θυμάμαι, πολύ περισσότερο έντονα από συνήθως, τις μέρες που πέρασα στο Ισραήλ το 1987, από τα σύνορα του Λίβανου ως την Ερυθρά θάλασσα. Μια από τις πλέον αξιοσημείωτες στιγμές ήταν η ώρα που περάσαμε στο αυτοκίνητο όταν πήρα έναν οτοστοπίστα από το Ραμαλά μέχρι την Ναζαρέτ, έναν Άραβα-Παλαιστίνιο Ισραηλινό πολίτη, υπολοχαγό του Ισραηλινού στρατού… και την υπέροχη και διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε.

Άλλη μια ανάμνηση είναι όταν βρέθηκα στον Τοίχο που έχει απομείνει από τον Δεύτερο Ναό (πρώτος ήταν του Σολομώντα), Σάββατο πρωί, στην Ιερουσαλήμ, ημέρα που δεν επιτρεπόντουσαν οι φωτογραφίες. Ρώτησα έναν Ισραηλινό στρατιώτη φρουρό με αυτόματο, αν υπήρχε τρόπος να πάρω φωτογραφίες, και μου απάντησε να σταθώ πίσω του να με καλύπτει και να ακουμπήσω τον τηλεφακό μου στον ώμο του. Για λίγες στιγμές, προστατευμένος από τον Ισραηλινό στρατιώτη, ακουμπώντας τον ώμο του πήρα φωτογραφίες. Στιγμές ανεξίτηλες στην μνήμη μου.

Και δυό μέρες σε ένα Κιμπούτς, μια από τις πιο απρόσμενα εξυψωτικές εμπειρίες. Τα Κιμπούτς είναι τα μόνα μέρη στον κόσμο που ασκείται η πραγματική Αθηναϊκή Δημοκρατία, βελτιωμένη με το ότι στα Κιμπούτς δεν υπάρχουν σκλάβοι και οι γυναίκες ψηφίζουν.

Τα τελευταία δύο γράμματα της λέξης Ισραήλ, Israel, EL, είναι από μόνα τους μια λέξη. Η λέξη Θεός. Ειναι δυστυχία το ότι επί 2000 χρόνια οι πιστοί του Χριστιανισμού και του Ισλάμ είναι εχθροί των πιστών του Ιουδαϊσμού, ενώ όλοι πιστεύουν στον ίδιο Ένα Αβρααμικό Θεό.

Σαλόμ. Λαχάιεμ!

Ειρήνη. Στη Ζωή!

Όσο όμως τα πράγματα αλλάζουν, τόσο παραμένουν τα ίδια, ιδίως όταν πρόκειται για άγνοια, μίσος και κακοβουλία.

Βέβαια αμέσως σταμάτησα και έκλεισα και ξέχασα τα σχέδια που είχαμε να πάμε στο Λούξορ για την έκλειψη του 2027. Δεν το θεωρώ πλέον ασφαλές ή συνετό να βρεθούμε στην Αίγυπτο σε γνωστή και φημισμένη τοποθεσία, σε σημαντική στιγμή, σαν τουρίστες με Αμερικανικό γκρουπ. Και αν ακόμα είχα το Ιταλικό διαβατήριο μαζί μου αποδεικνύοντας υπηκοότητα σε φασιστική χώρα, που θα έγραφε ότι γεννήθηκα στην Ελλάδα, (μια χώρα παροιμιώδους αντισημιτισμού) δε νομίζω οι εγκληματίες να ελέγχουν διαβατήρια όταν βάζουν βόμβες, όταν πυροβολούν σε πλήθη και όταν απαγάγουν ανθρώπους. Ελπίζω τίποτα να μην συμβεί στο Λούξορ ή οπουδήποτε αλλού το 2027 αλλά δεν το βλέπω λογικό να προχωρήσουμε με αυτό το όνειρο. Ο ήλιος θα πρέπει να κρυφτεί πίσω από την Σελήνη χωρίς την Μαργαρίτα και εμένα, αλλά θα έχει όμως συντροφιά τους Φαραώ θαμμένους στην Κοιλάδα των Βασιλέων, σε τρύπες στους λοφίσκους της Ερήμου.

Αυτό άλλωστε ήθελα να φωτογραφήσω: το τίποτα της ερήμου, τις τρύπες στις πλαγιές, την κατάληξη ανθρώπων τόσης δύναμης όσο ζούσαν, τώρα με το μεγαλειώδες φυσικό δράμα να εξελίσσεται στο στερέωμα από πάνω τους. Μια φωτογραφία στοχασμός, διαλογισμός για το πόσο ασήμαντοι είναι όλοι και πόσο ασήμαντα είναι όλα μπροστά στο μεγαλείο ενός σύμπαντος που θα υπάρχει πολύ, πολύ αφού εμείς, οι χόμο σάπιενς το καρκίνωμα της βιόσφαιρας αυτού του μικρού πλανήτη θα έχουμε εξαλειφθεί και θα έχουμε εισαχθεί στην Γαλακτική Εγκυκλοπαίδεια σαν ένα ενδιαφέρον αλλά αποτυχημένο πείραμα της φύσης.

 

 ~~~

 

 


Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023

Ντροπή
Τέτοιες μέρες θα έπρεπε να σκεφτόμαστε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε Ιστορία για να έχουμε γνώμη.

Ιστορία, όχι αφηγήσεις της Χαλιμάς.

Μόλις πριν 100 χρόνια, εκεί που σήμερα είναι το Ισραήλ, η Γκάζα και τα κατεχόμενα εδάφη, ζούσαν μαζί Άραβες Μουσουλμάνοι και Εβραϊκής καταγωγής και θρησκείας άνθρωποι, ως επί το πλείστο ειρηνικά, εργαζόμενοι μαζί.

Μετά, ήρθε η Βρετανική Αυτοκρατορία με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίων των Οθωμανών. 

Όταν 30 χρόνια αργότερα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Βρετανική Αυτοκρατορία αποσυντίθετο και πέθαινε, για να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κοινοπολιτεία, άφησε στον κόσμο δύο δώρα. Το πρώτο δώρο που μας άφησε ήταν η εφεύρεση του Πακιστάν και η μετακίνηση εκατομμυρίων βάση θρησκείας. Ακολούθησε η εφεύρεση του Μπαγκλαντές. Το δεύτερο δώρο που μας άφησε ήταν το Παλαιστινιακό Πρόβλημα με την εφεύρεση των λεγομένων «Παλαιστινίων», των Αράβων που ζούσαν εκεί μαζί με τους Εβραϊκής καταγωγής.

Όσοι δεν γουστάρουν έγκυρα ιστορικά βιβλία μπορούν να δουν τις ταινίες Λώρενς της Αραβίας (1962), Έξοδος (1960), και Γκάντι (1982).

Το 1947 τα Ηνωμένα Έθνη ψήφισαν την δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή. Ένα Αραβικό και ένα Εβραϊκό. Οι μονες χώρες που ψήφισαν εναντίων της πρότασης ήταν έξι από τα εφτά μέλη της Ένωσης Αραβικών Κρατών (Arab League) και το Αφγανιστάν, Μπούρμα, Αιθιοπία, Ινδία, Ιράν, και Πακιστάν. Απήχαν οι Βέλγιο, Βραζιλία, Δανία, Ελ Σαλβαντόρ, Ελλάδα, Σιάμ, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Άραβες που ζούσαν εκεί τους οποίους σήμερα ονομάζουμε Παλαιστίνιους, ήταν θετικοί σε αυτή την πρόταση του να έχουν δικό τους κράτος. Όμως οι υπόλοιποι Άραβες των γειτονικών κρατών απέκλεισαν την πιθανότητα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους και τιμώρησαν βάναυσα όσους Άραβες στην περιοχή ήθελαν το δικό τους κράτος.

Το 1948, σύμφωνα με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών  σχηματίστηκε το κράτος του Ισραήλ. Την επομένη ημέρα όλα τα γειτονικά Αραβικά κράτη επιτέθηκαν αλλά αναχαιτίστηκαν. Από τότε, όποτε επιτέθηκαν οι γείτονές του στο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν και το Ισραήλ κέρδισε έδαφος.

Από το 1948 μέχρι σήμερα, Μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις και Αραβικά κράτη όπως η Συρία, και Μουσουλμανικά κράτη όπως το Ιράν, χρησιμοποιούν τους λεγομένους Παλαιστινίους, χωρίς φροντίδα καμία για αυτούς, έτσι ώστε με το να υποφέρουν να προσφέρουν ένα μοχλό εναντίων του Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι είναι πράγματι θύματα, αλλά είναι θύματα των άλλων Αράβων που τους χρησιμοποιούν.

Το να λέει κανείς ότι οι Παλαιστίνιοι είναι θύματα του Ισραήλ είναι θλιβερά αγράμματο και απλοϊκό. Παιδαριώδες.


~~~


Σαρανταοχτώ ώρες πριν την επαίσχυντη, βάρβαρη και με κακία και μίσος επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποκεφάλισε βρέφη στα κρεβατάκια τους, έτυχε και συζητούσα με πολύ κοντινό και πολυαγαπημένο μου άτομο, 11 χρόνια μεγαλύτερο από εμένα και μού ‘ρθε και είπα ότι η διασπορά των Ελλήνων μετά την Άλωση της Πόλης, που 350 χρόνια μετά τους βρήκε σε θέσεις ανά την Ευρώπη από όπου μπόρεσαν να χτίσουν την Φιλική Εταιρεία και να προτρέψουν την Ελληνική Επανάσταση δεν είχε πολύ διαφορά από την διασπορά των Εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων που επέζησαν με την ιστορία τους, την κουλτούρα τους και την θρησκεία τους εξορισμένοι από τον τόπο τους επί 1.876 χρόνια.

Η απάντηση που έλαβα ήταν ότι η Εβραϊκή διασπορά διαφέρει από την Ελληνική επειδή όπου πήγαιναν οι Εβραίοι γινόντουσαν δανειστές και τραπεζίτες, και συναναστρεφόντουσαν μόνο μεταξύ τους σε κλειστό κύκλο. Ανταπάντησα ότι έτσι ακριβώς περιέγραφε τους Εβραίους ο Αδόλφος Χίτλερ στους Γερμανούς και έτσι τους περιγράφει κάθε αντισημίτης, επειδή αυτή είναι η αφήγηση.

Ξέχασε, σκέφτηκα, να προσθέσει ότι ο λόγος για τον οποίον συναναστρεφόντουσαν μεταξύ τους ανά την Ιστορία σε όλη την Ευρώπη ήταν επειδή ανέκαθεν, όλες οι κοινωνίες και τα κράτη τους έβαζαν σε γκέτο, και μάλιστα συχνά οι αρχές απαγορεύανε στους χριστιανούς πολίτες τους να έχουν πάρε-δώσε με τα γκέτο. Αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι βολική για όσους εκσπερματίζουν εξηγώντας πόσο κακοί διάολοι είναι οι Εβραίοι. Α! και ίσως να έχετε ακούσει για την Ιερά Εξέταση που έκαιγε Εβραίους αιώνες πριν το κάνει ο Χίτλερ.

Το άτομο που μου περιέγραψε τους Εβραϊκής καταγωγής άνθρώπους με την φρασεολογία του Αδόλφου Χίτλερ είναι μάλιστα πολύ μορφωμένο και «αριστερό».

Δεν τσακωθήκαμε. Τσακώθηκε το άτομο αυτό από μόνο του και έφυγε από το σπίτι μας τρέχοντας. Μετά από πενήντα χρόνια πραγματική αγάπη και φιλία σαν οικογένεια.

Στην Ελλάδα, την Ιταλία, αλλά και πολύ περισσότερο στην Ιρλανδία και Πολωνία ο αντισημιτισμός είναι τόσο καλπάζων που είναι συνυφασμένος στο DNA… 

Βλέπετε, και όταν ακόμα κάποιος δεν πιστεύει ότι είναι αντισημίτης επαναλαμβάνει τις φράσεις και αφηγήσεις των αντισημιτών πιστεύοντάς τις αληθινές.


Ντροπή. Ντροπή!~~~Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

Εργο

 

Δύο ξεχωριστές φωτογραφίες μου του ήλιου και της σελήνης ενωμένες ψηφειακά στο Φώτοσοπ
για να απεικονίσουν έκλειψη του ήλιου.


Αποφάσισα ποιο είναι το έργο που θα με απασχολήσει τα επόμενα τρία χρόνια και δέκα μήνες, μέχρι τις 2 Αυγούστου του 2027, όταν θα είμαι, σύμπαντος επιτρέποντος, 68 ετών και 8 μηνών, και θα πρέπει στις 1 μμ να βρισκόμαστε, με την Μαργαρίτα, και όλο μας το φωτογραφικό σύστημα, στο Λούξορ και στην Κοιλάδα των Βασιλέων, δίπλα στον Νείλο, στην Αίγυπτο, για την ολική έκλειψη του ήλιου.

Η ολικότητα θα διαρκέσει 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Η επόμενη τέτοιας διάρκειας ολικότητα έκλειψης δεν θα δίνει για άλλα 87 χρόνια, το 2114, 6 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, πάνω από την Αραβία. Η έκλειψη της 2ας Αυγούστου του 2027 στο Λούξορ δεν είναι μοναδική μόνο για μια ολόκληρη ζωή αλλά μοναδική για αιώνες, μια και δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τόσο υπέροχο όσο μια ολική έκλειψη πάνω από την Κοιλάδα των Βασιλέων. Τα αιώνια κοιμητήρια των Φαραώ.

Θα χρειαστεί να αγοράσω τον φακό Nikkor Ζ 800 mm "S", γιατί ενώ έχω τον 400 με μετατροπέα 2x για 800, θέλω τον ατόφιο οχτακοσάρη για λίγη περισσότερη ποιοτητα ανάλυσης. Επίσης θα χρειαστεί να αγοράσω τον υπερευρυγώνιο 12 mm γιατί ο 12 mm έχει γωνία 88,5 μοίρες, η έκλειψη θα γίνει σε ύψος 82 μοιρών στο στερέωμα του ουρανού και θέλω να φτιάξω και μια σύνθεση που να δείχνει και την Κοιλάδα των Βασιλέων και την έκλειψη από πάνω, σε ένα κάδρο. Θα πρέπει να αλλάξω φακούς και συνθέσεις σε σύνολο φωτογράφησης 6 λεπτών...

Ναι, παρά τα τρία χρόνια και δέκα μήνες προετοιμασία, θα έχω έξι λεπτά και 23 δευτερόλεπτα να πάρω τις πιο ιδιαίτερες φωτογραφίες της ζωής μου. Συν γύρω στην μία ώρα, 20 λεπτά πριν την ολικότητα και αλλη μια ώρα και 20 λεπτά μετά την ολικότητα καθως η σελήνη θα καλύπτει μόνο ένα μέρος του δίσκου του ήλιου.

Λέω να μείνουμε στο ξενοδοχείο Sofitel Winter Palace στο Λούξορ, στην Ανατολική πλευρά του Νείλου, 5 Αστέρων, χτισμένο το 1907. Ή, ίσως το Hilton Luxor Resort & Spa... Επίσης, να κάνουμε μια κρουαζιέρα στον Νείλο, χωρίς τον Hercule Poirot, και χωρίς, ελπίζω, να χρειαστεί να εξιχνιάσουμε κανένα φόνο. Δεν θα έχουμε ούτε την συντροφιά και το μαστίγιο του Ιντιάνα Τζόουνς, αλλά μπορεί να έχω το καπέλο του... Και φυσικά θα προσπαθήσω να χωρέσουν στο πρόγραμμα και οι Πυραμίδες. Το πρόβλημα είναι πως να φύγει η Μαργαρίτα από την δουλειά της για μερικές μέρες τις ποιο δύσκολες για την δουλειά της μέρες του καλοκαιριού.

Και θα πρέπει να αποφασίσω και να οργανώσω την τέλεια τοποθεσία όπου να βρισκόμαστε για την ολική έκλειψη, και τις τοποθεσίες από όπου να φωτογραφίσω το πριν και το μετά. Θέλω να φωτογραφήσω και την Σελήνη και τον ήλιο κοντά, απόγευμα προς δύση, τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο μια και η πλευρά της Σελήνης που είναι παντοτινά γυρισμένη προς την Γη θα είναι εντελώς σκοτεινή λόγω της θέσης της σε σχέση με τον ήλιο...

Έχω τρία χρόνια και δέκα μήνες να τα απαντήσω όλα και να τα οργανώσω όλα!

 

Τρία χρόνια αργότερα, 1 Ιουνίου 2030, θα γίνει και δακτυλιακή έκλειψη του ήλιου πάνω από την Αθήνα, 7:58 το πρωί, μία ώρα και 54 λεπτά μετά την ανατολή που θα γίνει 6:04 το πρωί. Η ολική δακτυλίωση θα διαρκέσει 4 λεπτά σε κατεύθυνση 77 μοίρες στην πυξίδα, και ύψος του ήλιου 20 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα. Δακτυλιακή έκλειψη είναι όταν φαίνεται ο ήλιος σαν δακτυλίδι γύρω από την σελήνη λόγω της απόστασης της σελήνης. Το ακριβές κέντρο της έκλειψης θα περάσει πάνω από τον Πύργο δίπλα στην Αρχαία Ολυμπία, Ξυλόκαστρο, Λιβαδιά, Θεολόγος/Μαλεσίνα στον κόλπο της Λάρυμνας, Βλαχία Εύβοιας, και Άγιος Ευστράτιος στη μέση του βόρειου Αιγαίου. Εμείς, στις 7 το πρωί θα είμαστε στην παραλία της Λυκοποριάς, 16 χιλιόμετρα δυτικά του Ξυλόκαστρου, καθώς η έκλειψη θα γίνεται πάνω από την κατεύθυνση της Τανάγρας και του Σχηματαρίου πάνω από τον Κορινθιακό και τα βουνά της Βοιωτίας.


~~~2027-08-02


2030-06-01


~~~